Högteknologi som
tjänar sitt syfte

Noccelas teknologi

Noccelas teknologi är en kombination av produktskydd och positioneringsteknologi. Smarta larm, sensorer och en applikation som omvandlar information till larm och lättförståeliga uppgifter samt en molnbaserad mjukvara är resultaten av ett långt utvecklings- och forskningsarbete.

Samma tekniska kompetens utnyttjas även i Kundknappen, som kommer att bli tillgänglig för butikskunden, och Personalkortet, som ökar personalsäkerheten.

Positioneringsteknologin utnyttjas även i tjänsten Sales Boost, som gör det möjligt att förbättra försäljningen.

Noccelas system använder sig av en unik, patenterad teknologi som är en kombination av olika radiosignaler, vilket betyder att det inte heller stör WLAN-nätverket.

Förutom att vi kan teknik känner vi även till de utmaningar som finns inom detaljhandeln. Vår tanke är att teknologin ska tjäna användarna: våra kunder, våra kunders personal och våra kunders kunder. Endast på detta sätt kan den teknologiska kompetensen utnyttjas optimalt.

Molnbaserad tjänst

Med Noccelas molnbaserade tjänst får du realtidsdata som är lätt att använda angående allting som händer i din butik. Din personal kan omedelbart komma åt informationen via vår mobilapp, och på så sätt förhindra snatteri, förbättra försäljningen och ta kundtjänsten till en helt ny nivå.

Om en snattare försöker ta bort ett larm i provrummet meddelas din personal omedelbart om händelsen och platsen. Din säljpersonal informeras även om en kund till exempel bestämmer sig för att prova den senaste Tiger of Sweden-kavajen. Personalen leds till kunden via positioneringsteknik så att de kan hjälpa till med köpbeslutet. Det behövs inte några servrar på plats, eftersom all information om säkerhet och försäljningshantering lagras i molnet. Informationen kan även lätt kommas åt vid ett senare tillfälle.

Automatiska uppdateringar

Cybersäkerhet är en viktig del i vårt forskningsarbete. Larmen i butiken uppdateras säkert, regelbundet och diskret. Uppdateringarna kräver inget deltagande från personalen – vi sköter allt åt er. Vår tjänst utvecklas ständigt, så att vi kan erbjuda nya och avancerade rapporteringsmodeller och analyser för att ytterligare förbättra effektiviteten i våra kunders verksamhet.

Kunskaper inom detaljhandeln är en del av vår produktutveckling

Att förstå våra kunders utmaningar och detaljhandelsmiljön i stort är en viktig del i utvecklingen av våra produkter och tjänster. Vi har ett pågående samarbete med ledande experter inom detaljhandeln samt våra kunder, för att hitta nya och ännu bättre lösningar. Våra partner ger oss erfarenhetsbaserade insikter om hur butikens utformning, säljpersonalen och kunderna interagerar i den dagliga miljön.

Den här dialogen har lett till en revolutionerande lösning, där världens främsta inomhuspositioneringsteknik kan tillämpas för att minimera förlusterna från snatteri och accelerera försäljningen till en helt ny nivå.

Noccela Beacon

Identifierar hur en stöldskyddad produkt rör sig i butiken i realtid.
Snattaren kan genast identifieras.

“Ett helt nytt sätt att tänka och ett utmärkt kundexempel.
Naturligtvis är jag intresserad av att nolla svinnet.
Ni är välkomna att kontakta mig, tack. ”