Högteknologi som
tjänar sitt syfte

Noccelas teknologi

Noccelas teknologi är en kombination av produktskydd och positioneringsteknologi. Smarta larm, sensorer och en applikation som omvandlar information till larm och lättförståeliga uppgifter samt en molnbaserad mjukvara är resultaten av ett långt utvecklings- och forskningsarbete.

Samma tekniska kompetens utnyttjas även i Kundknappen, som kommer att bli tillgänglig för butikskunden, och Personalkortet, som ökar personalsäkerheten.

Positioneringsteknologin utnyttjas även i tjänsten Sales Boost, som gör det möjligt att förbättra försäljningen.

Noccelas system använder sig av en unik, patenterad teknologi som är en kombination av olika radiosignaler, vilket betyder att det inte heller stör WLAN-nätverket.

Förutom att vi kan teknik känner vi även till de utmaningar som finns inom detaljhandeln. Vår tanke är att teknologin ska tjäna användarna: våra kunder, våra kunders personal och våra kunders kunder. Endast på detta sätt kan den teknologiska kompetensen utnyttjas optimalt.

Noccela Beacon

Identifierar hur en stöldskyddad produkt rör sig i butiken i realtid.
Snattaren kan genast identifieras.

Noccela Cloud

I larmsystemet ingår dessutom en smart, molnbaserad tjänst,
där användaren kan se en ritning över butiken och få information om
händelser och människors rörelser i realtid.

“Ett helt nytt sätt att tänka och ett utmärkt kundexempel.
Naturligtvis är jag intresserad av att nolla svinnet.
Ni är välkomna att kontakta mig, tack. ”