Yleisesti käytössä oleva EAS-teknologia on aikaansa jäljessä

Tuotesuojausjärjestelmien markkinat ovat pysyneet lähes muuttumattomina jo 30 vuoden ajan. Moni jälleenmyyjä luottaa toisin sanoen tuotesuojauksessaan teknologiaan, joka on kehitetty kymmeniä vuosia sitten. 30 vuodessa teknologia on yleisesti kehittynyt vauhdilla – Kuka olisikaan uskonut 1990-luvulla, että jonain päivänä tulee olemaan mahdollista kommunikoida teknisten laitteiden kanssa, maksaa laskunsa kyseisillä laitteilla ja luottaa niiden apuun miltei kaikessa? Tuskin kukaan. Näin ollen on helppo samaistua ihmisiin, joiden on vaikea uskoa tämän päivän jälleenmyynnissä hyödynnettävää hienostunutta teknologiaa todeksi.

Electronic Article Surveillance (EAS) on yläkäsite keskenään erilaisille tuotesuojaratkaisuille. Perinteinen EAS-teknologia hyödyntää esimerkiksi elektromagneettisia, akustomagneettisia ja radiotaajuusratkaisuja varkauksien ehkäisemisessä. Radiotaajuusteknologia sekoitetaan toisinaan RFID-teknologian (Radio Frequency Identification) kanssa. RFID on kuitenkin täysin erilainen ratkaisu, jolla on vain hyvin pieni rooli varkauksien estämisessä.

Perinteinen EAS-teknologia perustuu hälyttimen ja portin väliseen yhteistyöhön. Portti luo induktiokentän, jonka vaikutusalueella se voi havaita resonoivan hälyttimen. Portti ei kuitenkaan voi erottaa hälytintä muusta resonoivasta metallikappaleesta, jollaisia voi löytyä esimerkiksi lastenvaunuista tai vyönsoljista. Siksi vääriä hälytyksiä syntyykin tämän tästä. Toisaalta teknologia aiheuttaa pelotusvaikutuksen, sillä myymälävarkaat suuntaavat mieluiten kokonaan suojaamattomiin myymälöihin, joissa varastaminen on luonnollisesti helpointa.

Vaikka pelotusvaikutus onkin olemassa, perinteiset EAS-järjestelmät voidaan kiertää helposti. Metodit ovat myymälävarkaille tuttuja, ja niihin kuuluvat esimerkiksi hälyttimen peittäminen metallikappaleella ja tuotteen pakkaaminen foliovuorattuun kassiin. Jopa hälyttimen asento voi vaikuttaa siihen, voiko portti havaita sen vai ei. Järjestelmä voidaan kiertää myös poistamalla tai tuhoamalla hälytin ennen myymälästä poistumista. Tähän tarkoitukseen on helposti saatavilla laittomia magneetteja. Yleensä ketjureaktio myymälävarkaan kiinni ottamiseksi alkaa liian myöhään tai jää jopa kokonaan syntymättä. Tämän lisäksi varastetun tuotteen identifioimiseen kuluu aikaa, sillä perinteinen EAS-teknologia ei kykene tunnistamaan tuotteita automaattisesti.

30 vuoden odotuksen jälkeen tarjolla on kuitenkin myös modernia teknologiaa, sillä alalla vallinnut teknisen kehityksen pysähtyineisyys on jättänyt tilaa uusille innovaatioille. Nykyään on mahdollista ehkäistä varkauksia jo yrityksen asteella. Noccela on uudenaikanen EAS-ratkaisu. Noccela hälyttää välittömästi, mikäli myymälävaras yrittää rikkoa tai poistaa hälyttimen taikka pakata tuotetta foliovuorattuun kassiin. Myymälähenkilökunta saa toiminnasta hälytyksen reaaliaikaisesti. Noccelan älykäs hälytin tunnistaa automaattisesti myös tilanteet, joissa asiakas on avun tarpeessa.