Larmsystem

Noccela är inte en förbättrad version av dagens larmsystem, utan en kombination av högteknologi och en praktisk förståelse för problemen med butiksstölder. Ett system som bidrar till att förebygga och förhindra butiksstölder.

Noccela Smart Tag

Sätts fast på produkten med ett stift eller en kabel. Tack vare den smarta teknologin känner larmet genast av om någon försöker ta loss det från produkten, förstöra eller gömma det till exempel i en foliebeklädd väska.

Noccela Flash

Noccela Flash varnar med en blinkande signallampa eller en kombination av ljud och signallampa när produkten närmar sig utgången. Flash, som utnyttjar molnteknologi och förebygger stölder, gör dagens larmportar gammalmodiga. Installeras i närheten av utgångarna.
Larmzonerna skräddarsys enligt varje butik.

Noccela Applikation

Den information som systemet samlar in överförs i realtid till Noccelas mobilapplikation.
Med hjälp av appen kan användaren

  • i en larmsituation få exakt information om plats och larmtyp direkt i sin telefon
  • kvittera inträffade larm
  • kontrollera redan inträffade larm i larmhistoriken.

Sales Boost

En digitalisering av butiken bidrar även till bättre kundservice och merförsäljning. Med hjälp av data som anger hur varorna rör sig kan till exempel varornas placering och personalens behov optimeras. Eller när en kund undersöker en larmförsedd produkt får försäljaren genast information i appen om kundens intresse.

En digitalisering av butiken bidrar även till bättre kundservice och merförsäljning. Med hjälp av data som anger hur varorna rör sig kan till exempel varornas placering och personalens behov optimeras. Eller när en kund undersöker en larmförsedd produkt får försäljaren genast information i appen om kundens intresse.

Noccela Personalkort

Ett personalkort som ska bäras runt halsen och med vilket användaren vid behov kan kalla på säkerhetsvakt. Eller kalla på ytterligare försäljare till kundserviceuppgifter i rusningstid. Förstärkningen får information om var personen som har använt kortet befinner sig med 50 centimeters noggrannhet.

Anropsknapp

En anropsknapp som direkt meddelar försäljarna om kundens position och som kan placeras till exempel i provhytterna eller vid infopunkterna. När kunden trycker på knappen kan systemet lokalisera kunden i butiken med 50 centimeters noggrannhet.
Egenskapen använder sig av inomhuspositionering.

En anropsknapp som direkt meddelar försäljarna om kundens position och som kan placeras till exempel i provhytterna eller vid infopunkterna. När kunden trycker på knappen kan systemet lokalisera kunden i butiken med 50 centimeters noggrannhet.
Egenskapen använder sig av inomhuspositionering.

Idrifttagning

Vi installerar sensorerna, levererar larmen och laddar ner applikationerna så att de är klara för användning samt handleder personalen i hur systemet används. Det tar under ett dygn att installera systemet och det kan göras under butikens öppettider utan att det stör kunderna. Det är enkelt att använda och underhålla systemet tack vare att det fungerar i realtid samt att det har ett tydligt, användarvänligt och informativt grafiskt utseende.
Systemet har en mycket hög driftsäkerhet.

Kommande produkter

Vi utvecklar kontinuerligt nya produkter och tjänster för att alltid ligga steget före snattarna. Det kan vara bra att alltid då och då ta en titt i det här avsnittet för att se vilka nya lösningar vi har utvecklat.
I utvecklingsarbetet strävar vi alltid efter att ha användaren som utgångspunkt och att hitta lösningar på våra kunders verkliga utmaningar.

“Vilken intressant,
digital innovation för att förebygga och förhindra stölder.
Ni är välkomna att kontakta mig.”